PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SP. Z O.O.
Realizacje

Usługi wykonaliśmy między innymi dla firm:

- PERN S.A.,
- Rafineria Gdańska S.A.,
- Grupa LOTOS S.A.,
- POLNORD S.A.,
- Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska,
- SAUR NEPTUN GDAŃSK,
- Rafineria Nafty Jedlicze S.A.,
- Lurgi Polska S.A.,
- Rafineria Nafty „Glimar” S.A. Gorlice,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakoniczyn” w Gdańsku,
- Naftoremont Sp. z o.o.,
- PROCHEM S.A.,
- Skanska S.A.,
- Acciona Infrastructuras S.A.,
- Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.,
- POL – AQUA S.A.,
   
Dla wyżej wymienionych firm wykonaliśmy między innymi roboty:
 
- Pierwsza rozbudowa Rafinerii Gdańskiej w 1996r.
 Sieci podziemne, drenaże, place, drogi, chodniki, mury oporowe,
 Szczegóły: patrz referencje.
 
- Rozbudowa Grupy LOTOS S.A.
 Sieci podziemne, place, roboty hydrotechniczne, przepompownie,
 Szczegóły: patrz referencje,
 
- Sieci z przyłączami dla obiektów handlowych AUCHAN, EUROPE CENTER,
 TESCO w Gdyni i w Gdańsku, REAL,
 
- Kompletne uzbrojenie podziemne Centrum Ekspedycyjno-Rozdzielcze Poczty Polskiej
 w Pruszczu Gdańskim,
 
- Kompletne uzbrojenie osiedli mieszkalnych w Gdańsku: Zakoniczyn, Jasień,
 Słoneczna Dolina, Niedźwiednik, Matemblewo, Jelitkowski Dwór, Złota Karczma,
 
- Kompletne uzbrojenie podziemne hali produkcyjnej Flextronics w Tczewie,
 
- Przebudowa ulic Miszewskiego, Wyspiańskiego w Gdańsku,
 
- Kanalizacja sanitarna dla dzielnic Orunia i Kiełpino,
 
- Sieci podziemne dla rafinerii w Jedliczach i Gorlicach,
 
- Sieci podziemne dla budowy Trasy WZ w Gdańsku,
 
- Uzbrojenie przy przebudowie drogi krajowej S7,
 
- Magistrala wodociągowa dla terenów Łostowice Południowe w Gdańsku,
 
- Uzbrojenie oraz roboty drogowe w Jasieniu w Gdańsku.