PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SP. Z O.O.
Oferta
Oferujemy wykonawstwo:

- sieci, przyłącza, magistrale wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, gazowe,
- sieci jak wyżej w obiektach przemysłowych,
- konstrukcje towarzyszące wyżej wymienionym robotom,
- obiekty inżynieryjne ( oczyszczalnie ścieków, hydrofornie, przepompownie ścieków),
- prace ziemne,
- odwodnienia wykopów,
- mury oporowe,
- ścianki szczelne,
- przewierty,
- roboty rozbiórkowe.


Ponadto oferujemy wynajem  koparek gąsienicowych z operatorem, pojemność łyżki 1,2 - 1,6 m3.
 
 
Deklarujemy także współpracę w składaniu ofert, a następnie w wykonawstwie jako członek konsorcjum lub podwykonawca.
 
Dział ofert: Michał Stiburski   m.stiburski@pricentrum.pl lub pricentrum@pricentrum.pl